Ekonomikas ministrija iepazīstina Latvijas būvkonstruktorus ar labo praksi būvkonstrukciju projektēšanā Eiropas valstīs

73364177_2230396607259548_4701053799547011072_o.jpg

2019.gada 1.novembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas un SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” organizēts starptautisks seminārs “LABA PRAKSE BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANĀ” (“GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN”), kas ir viens no trim šogad paredzētajiem semināriem būvkonstrukciju projektētājiem, lai paaugstinātu to kompetenci Eirokodeksa prasību pielietošanā un būvprojektu kvalitātes kontrolē atbilstoši kvalitātes prasībām un labajai praksei Eiropas Savienībā.

Semināru vadīja Dr. Ing. Massimo Penasa no Itālijas – sertificēts eksperts ar 7 gadu pieredzi būvkonstrukciju projektēšanā un ekspertīžu veikšanā dažādās valstīs Eiropā, t.sk. Itālijā, Austrijā, Vācijā, Serbijā un Melnkalnē, kā arī Indijā un Kolumbijā. 2017.gadā Massimo ieguvis doktora grādu būvniecības, vides un mašīnbūves inženierzinātnē.  Pašlaik Massimo darbojas arī kā zinātniskais pētnieks un būvprojektēšanas programmatūras izstrādātājs rūpniecībai un augstākās izglītības iestādēm. Ikdienā darbojas gan kā būvkonstrukciju eksperts, kas uzstājas starptautiskās konferencēs. Viņš ir Trento Universitātes (Itālijā) lektors, kurā vada apmācību kursu "Galīgo elementu metode". Daudzpusīgā Massimo pieredze ir liels ieguvums Latvijas būvkonstruktoriem, lai  saprastu, kādi būvprojektēšanas kvalitātes kontroles principi dažādās Eiropas valstīs.

Seminārs noritēja angļu valodā un tajā piedalījās vairāk nekā 195 dalībnieki, galvenokārt būvkonstrukciju projektētāji, arhitekti un citi būvniecības nozarē strādājošie, kuri profesionālā darbībā saskārušies ar vadlīniju trūkumu būvkonstrukciju projektēšanā un kvalitātes kontrolē. Dalībnieku vidū bija gan Latvijas valsts un nevalstisko organizāciju, gan privātā sektora pārstāvji, lai dalītos pieredzē par būvkonstrukciju projektēšanu un savu pieredzi Latvijā un ārzemēs. Dalībniekiem bija iespēja uzdot lektoram savus jautājumus semināra laikā.

Seminārs norisinājās Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā. Semināra laikā tika nodrošināts videoieraksts, lai Ekonomikas ministrijas mājas lapā vēlāk izvietotais semināra materiāls būtu pieejams visiem nozarē interesējošiem speciālistiem. Organizatori semināra dalībniekus nodrošināja ar kafijas pauzēm un siltām pusdienām.

 15.novembrī norisināsies nākamais apmācību cikla seminārs “Dzelzsbetona konstrukciju aprēķini/ Reinforced concrete structure calculations”, kurā uzstāsies lektors no Igaunijas  Dr. Ing. Jürgen Einpaul, savukārt, 5. decembrī pie mums viesosies leģendārs lektors, profesors no Darmštates Universitātes Vācijā – Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach  - ar semināru “Kombinēto pāļu un seklo pamatu ģeotehniskie aprēķini/ Combined pile raft foundation geotechnical calculations”.

Apmācību semināri tiek organizēti Ekonomikas ministrijas iepirkuma “Apmācību semināru cikla “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana” organizēšana un norises nodrošināšana” ietvaros (ID Nr. EM 2019/105).