Aktualitātes

Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt (Zenta Mauriņa)

Izziņojam jaunas semināra tēmas autoceļu būvniecības nozarē
Izziņojam jaunas semināra tēmas autoceļu būvniecības nozarē

Lektors Mārtiņš Sīpols tiešraides semināru laikā iepazīstinās dalībniekus vispārīgi, kā arī padziļināti, par dažādām autoceļu būvniecības nozares dokumentācijām, specifikācijām, veiks to analīzi. Lektors īpaši vēlas izcelt piemērus, kā nevajag darīt un no kā būtu jāizvairās. Semināru praktiskajā daļā lektors veidos diskusijas ar praktisko piemēru analīzi.


Būvniecības profesionāļi pilnveido zināšanas ilgtspējīgā būvniecībā un ēku sertifikācijā
Būvniecības profesionāļi pilnveido zināšanas ilgtspējīgā būvniecībā un ēku sertifikācijā

Turpat trīsdesmit būvniecības jomas speciālisti apguvuši starptautisku lektoru vadītu klātienes semināru par ilgtspējīgu ēku plānošanu un būvniecību. Seminārā analizētas tās darbības jomas un procesi, kuros tiešā veidā ir iesaistīti būvniecības nozares profesionāļi, ar mērķi plānot un būvēt ilgtspējīgāk, sākot no pamata līmeņa līdz pat ēkas būvmateriālu līmenim.


15. aprīlī sākas pieteikšanās būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģiju bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”. Šogad plānots apmācīt 800 būvniecības speciālistu, dodot iespēju iegūt gan pamatzināšanas darbam BIM vidē, gan paaugstināt kompetenci BIM praktiskā pielietošanā projektēšanā un būvdarbu koordinēšanā, gan plānojot BIM ieviešanu uzņēmumā.