• +371 25607893

Aizvadīts IKC un Ekonomikas ministrijas kopīgi organizētais seminārs

2022. gada 25.oktobrī norisinājās Ekonomikas ministrijas un IKC organizēts starptautisks klātienes seminārs angļu valodā “INŽENIERKONSULTANTU PAKALPOJUMU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA UN FIDIC LĪGUMI”, kuru vadīja Nīderlandes nozares eksperti J.Konings (Jaap de Koning) un R.Rijnens (Rob Rijnen)

Semināru piedāvājam noskatīties mūsu jaunajā e-apmācību platformā.

 

 Semināra pirmajā daļā Jaaps de Konings prezentēja labās prakses piemērus saistībā ar inženierkonsultantu pakalpojumu iepirkumu organizēšanu – inženierkonstultanta loma būvniecības procesā, ieguvumi un kļūdas iepirkumu organizēšanā, kā korekti noteikt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iepirkumiem inženierkonsultantu pakalpojumiem, kā arī kopā ar Joost Fijneman video uzrunu prezentēja statistiku un atzinumus par Nīderlandē gūto pieredzi izvērtējot 128 publisko iepirkumu rezultātus laika posmā no 2010.gada līdz 2014. gadam. Jāpiebilst, ka 2013. gada sākumā Nīderlandē stājās spēkā noteikumi, ka visi iepirkumi būvniecības nozarē ir jāorganizē pēc saimnieciski visizdevīgākā iepirkuma principiem un cena nevar būt vienīgais izvērtēšanas kritērijs. Statistikas rezultāti liecina, ka ieviešot vairāku kritēriju izvērtēšanu saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, pasūtītāji ieguva par 14% zemākas cenas (salīdzinājumā ar vidējo cenu nozarē) un par 25% augstāku kvalitāti (salīdzinot ar vidējo līmeni nozarē). Sesijas noslēgumā lektors minēja vairākus piemērus un sniedza lietderīgus ieteikumus. Vienlaikus aicinot pasūtītājus nepārspīlēt ar prasībām un atcerēties, ka pārmērīgas prasības vienmēr prasīs no visām pusēm vairāk laika un tas radīs liekas izmaksas.

Jaap de Koning par tēmas aktualitāti: Jebkurš būvprojekts sākas ar izpēti, projektēšanu. Kļūdas projekta iesākuma posmā rada dārgas sekas projekta turpinājumā, pareizi veicot iepirkumu sākotnējā posmā – šo risku var krietni mazināt. Semināra dalībnieki ieguva zināšanas par principiem un nosacījumiem, kā korekti organizēt iepirkumus inženierkonsultanta pakalpojumiem būvniecības nozarē, lai pasūtītājs no pretendentiem prasītu tikai nepieciešamo, un nevis nevajadzīgi daudz.

Dalībnieki uzzināja, kādas ir tipiskās kļūdas, kad par vienīgo izvērtēšanas kritēriju inženierkonsultantu pakalpojumu iepirkumos tiek norādīta zemākā cena, kā šie faktori ietekmē nozari.

Otrajā daļā Robs Rijnens stāstīja par FIDIC tipveida līgumu formām un to pielietošanu (Baltā, Sarkanā, Dzeltenā, Zaļā un Sudraba grāmata), par FIDIC līgumu Zelta principu un ieguvumiem praksē, kā arī dalījās ar praktiskiem piemēriem FIDIC līgumu sagatavošanā. Īpaši sniedzot skaidrojumus par labo praksi sagatavojot līgumu inženierkonsultantu pakalpojumiem (FIDIC Baltā grāmata). Savas prezentācijas beigās lektors pārrunāja ar semināra dalībniekiem vai viņam izdevās kliedēt tradicionālos mītus kas apvij FIDIC tipveida līgumu formas.

Rob Rijnen par tēmas aktualitāti: Praksē sastopamas situācijas, kad pasūtītāji uzdod sagatavot līgumus atbilstoši FIDIC tipveida līgumu formām speciālistiem, kam nav pieredzes un priekšstata par lietu kārtību būvniecības procesā, kā arī par tipveida FIDIC līguma saturu un būtību. Tādēļ pasaulē plaši pielietotais tipveida līgums tiek izmainīts līdz nepazīšanai un tā priekšrocības netiek izmantotas. Semināra dalībnieki uzzināja, kā korekti sagatavot FIDIC līgumu formas un to, ka tas nemaz nav sarežģīti. Un ka pasūtītājs vienmēr var piesaistīt inženierkonsultantu, lai saņemtu kvalificētu palīdzību.

Katras semināra daļas beigās semināra dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus lektoriem, uz kuriem tika saņemtas detalizētākas atbildes, kā arī moderators Oskars Zivtiņš, profesionāls inženierkonsultants no Latvijas inženierkonsultantu asociācijas, palīdzēja ar jautājumu un atbilžu tulkošanu no latviešu uz angļu (un otrādāk) valodām.

Seminārs norisinājās klātienē Rīgā, konferenču zālē “Citadele”, tajā piedalījās 150 dalībnieku, galvenokārt būvniecības ierosinātāji, valsts iestāžu un pašvaldību iepirkumu speciālisti, juristi un būvinženieri, kuri vēlējās paplašināt savas zināšanas un izzināt ārvalstu praksi par inženierkonsultantu pakalpojumu iepirkumu organizēšanu un FIDIC līgumu formām.

Semināra laikā tika nodrošināts videoieraksts, kas tiks sinhroni tulkots latviešu valodā, lai Ekonomikas ministrijas un Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapā vēlāk izvietotais semināra materiāls angļu un latviešu valodās būtu pieejams visiem nozares speciālistiem.

Semināra norisi iepirkuma EM 2022/59 ietvaros nodrošināja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”.


© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem