Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs

Norises laiks:
2022.gada 25.maijā, plkst. 10:00-15:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

Norises laiks:
2022.gada 27.maijā, plkst.10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kristaps Lejiņš, Lauma Auermane, Arvīds Leimanis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

Norises laiks:
2022.gada 10.jūnijā, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Vigo Leitholds
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

Norises laiks:
2022.gada 14.jūnijā, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Vigo Leitholds
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība
jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība

Norises laiks:
2022.gada 17.jūnijā, plkst. 10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Armands Liede
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR+PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

Norises laiks:
2022.gada 6.jūlijā, plkst.10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kristaps Lejiņš, Lauma Auermane, Arvīds Leimanis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

Norises laiks:
2022.gada 25.augustā, plkst.10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arvīds Leimanis, Indulis Nollendorfs
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Norises laiks:
2022.gada 13.septembrī, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Maija Dzirkale, Ludmila Bernšteine
Cena:
Klātienē 80 EUR + PVN, tiešraidē 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 16.septembrī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 23.septembrī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē- 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - 10 punkti