Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 15.februārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Norises laiks:
2022.gada 17.februārī, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Maija Dzirkale, Ludmila Bernšteine
Cena:
Klātienē 80 EUR + PVN, tiešraidē 60 EUR + PVN

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 1.martā, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē- 80 EUR + PVN