Mācības tiešsaistē

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

BIM tehnoloģijas vebinārs: (2. līmenis)
BIM tehnoloģijas vebinārs: (2. līmenis)

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)

Apmācības vada:
Igors Adlersbergs, Jānis Berķis
Cena:
75 EUR + PVN
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 3 stundas, praktiskās nodarbības - 1 stunda.

Kursu saturs:

  • Terminu padziļināta izskaidrošana un pielietošanas piemēri.
  • Kas jāņem vērā izstrādājot līgumus, standartus u.c. dokumentus.
  • Kas ir 4D un 5D BIM, kā to praksē pielieto?
  • Kas ir uzbūvējamības analīze, kādu informāciju no tās var iegūt?
  • Detalizācijas un informācijas līmeņi.
Igors Adlersbergs
Igors Adlersbergs SIA “Arhitektūrinženieru kompānija ARHIS” un inženiertīklu BIM projektēšanas kompānijas SIA “ARHIS MEP” valdes loceklis, Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes loceklis.

Ieguvis maģistra grādu BIM vadībā Midlseksas Universitātē Londonā, datorzinātņu bakalaura grādu Transporta un sakaru institūtā. Studējis būvniecības inženierzinātnes RTU. Bad Harcburgas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis projektu vadītāja sertifikātu.

Jānis Berķis
Jānis Berķis SIA "ITED" valdes loceklis un Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs.
cmb.lv/lv/buvkonstrukciju-projektesana

LVS/STK 56 «Būvju informācijas modelēšana» priekšsēdētājs un CEN/TC 442 «Building Information Modelling» Latvijas pārstāvis

Ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā RTU. Septiņu gadu pieredze BIM modelēšanā, koordinēšanā, vadībā un ieviešanā. Piedalījies «BIM rokasgrāmatas» un LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē, kā arī BIM pieredzes pārņemšanas braucienos Dānijā un Somijā. Izstrādājis un vadījis RISEBA MA BIM kursu. LBS konsultants un InfoEra lektors.