• +371 25607893

Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Jauna apmācību platforma - www.eapmacibas.cmb.lv
Darba aizsardzības līdzekļi, to izvēle un pielietošana
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
JAUNUMS! Pasīvā ugunsdrošība ēku būvniecībā
JAUNS SATURS! Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) padziļinātais kurss
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
JAUNS SATURS! Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) pamatlīmenis
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
ATJAUNOTS SATURS! Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1. daļa.
ATJAUNOTS SATURS! Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa.
JAUNUMS! Darba aizsardzības prasības, veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus un zemes izstrādes darbu
JAUNUMS! Darba vides riska faktori būvniecībā, risku novērtēšanas un samazināšanas iespējas
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
LBN016-15 Būvakustika
JAUNUMS! Pasīvā ugunsdrošība ēku būvniecībā
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
ATJAUNOTS SATURS! Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1. daļa.
ATJAUNOTS SATURS!Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa
JAUNUMS! Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem