Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Jauna apmācību platforma - www.eapmacibas.cmb.lv
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
JAUNS SATURS! Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 1.līmenis
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
JAUNUMS! Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
LBN016-15 Būvakustika
JAUNUMS!!! Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1. daļa.
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa.
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
JAUNUMS!! Būvdarbu būvuzraudzība
Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
JAUNUMS!!! Nekustamais īpašums teorijā un praksē