Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
JAUNUMS!!! Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 2.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa
Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
JAUNUMS! Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā
JAUNUMS!!! Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli