Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
Jauna apmācību platforma - www.eapmacibas.cmb.lv
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa
Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
JAUNUMS!!! Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 1.līmenis
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
JAUNUMS! Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi