Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Jauna apmācību platforma - www.eapmacibas.cmb.lv
Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
JAUNUMS! Dokumentu vadība būvdarbu laikā. Kvalitātes vadlīnijas un normatīvo aktu prasības
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
JAUNUMS! Autoceļu virsmas apstrādes būvdarbi
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā
Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu
Darba aizsardzības līdzekļi, to izvēle un pielietošana
Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
JAUNS SATURS! Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) pamatlīmenis
JAUNUMS! Darba aizsardzības prasības, veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus un zemes izstrādes darbu
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
JAUNUMS! Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana
JAUNUMS! Darba vides riska faktori būvniecībā, risku novērtēšanas un samazināšanas iespējas
JAUNUMS! Saules paneļu sistēmas izvēle un uzstādīšana
Bezmaksas seminārs "Saliekamo dzelzsbetonu konstrukciju projektēšana/ Design Of Precast Concrete Structures”
Būvdarbu būvuzraudzība