Apmācības

Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
BIM tehnoloģijas: Tehniskā pasūtīšana un informācijas prasības (3.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Ievads (1. līmenis)
BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Tehniskā pasūtīšana un informācijas prasības (3.līmenis)
Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi
BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)
Tiešraides seminārs - Būvdarbu tāmju sagatavošanas pamati
Tiešraides seminārs - Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
Tiešraides seminārs - FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu pielietojums būvobjektos Latvijā
Tiešraides seminārs - Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Tiešraides seminārs - Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) padziļinātais kurss
Tiešraides seminārs - Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa
Tiešraides seminārs - Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Tiešraides seminārs - Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Tiešraides seminārs - Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 2.daļa
Standarts LVS EN 1090-2 un tā pielietošana
Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi
BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Tiešraides seminārs - Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa
Tiešraides seminārs - Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
Tiešraides seminārs - Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
BIM tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma (4.līmenis)
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
BIM tehnoloģijas: Informācijas vadība (5.līmenis)
Tiešraides seminārs - Telpu būvakustikas risinājumi
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas