Apmācības

Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi elektroinstalācijas apsekojumos
Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 1.līmenis
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 2.līmenis
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Telpu būvakustikas risinājumi
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 2.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa
JAUNUMS!!! Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā
JAUNUMS!!! Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Jaunums! Jaunais standarts LVS 1061:2020 ģipša plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi.
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība