Apmācības

BIM tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts (2.līmenis)
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas
Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas (2)
Betona konstrukciju ugunsaizsardzība (2)
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs (2)
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība
BIM tehnoloģijas: Koordinēšanas meistarklase (6.līmenis)
JAUNUMS!!! Ugunsdrošības prasības būvobjektā
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 2.daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa
Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika
Jaunums! Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 1.līmenis
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos