Aktualitātes

Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt (Zenta Mauriņa)

Īstenotas bezmaksas BIM tehnoģiju apmācības vairāk nekā 250 dalībniekiem

1.jpg

No 2020.gada 6.oktobra līdz 7.decembrim norisinājās SIA “Latvijas standarts” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” organizētais bezmaksas apmācību semināru cikls būves informācijas (BIM) tehnoloģijās, lai celtu būvniecības nozares speciālistu pamatzināšanu līmeni digitalizācijas rīku izmantošanā. Kopumā bezmaksas apmācībās piedalījās vairāk nekā 250 būvniecības speciālisti.

Izstrādātais apmācību cikls sastāvēja no trim moduļiem: BIM modelēšana, BIM koordinēšana un BIM informācijas vadība. Katra moduļa ilgums - 8 akadēmiskās stundas, kas sastāvēja no teorijas un praktiskajiem uzdevumiem dažādās BIM programmatūrās un testiem. Kursu rezultātā speciālisti ieguva mūsdienīgas prasmes BIM pielietošanā, secinot, ka BIM ir jauns modelis kā visiem strādāt komandā.

Apmācību mērķauditorija - būvniecības procesa dalībnieki, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu amatpersonas un darbinieki, kuri ir iesaistīti būvniecības darbu pasūtīšanā, kvalitātes uzraudzībā un kontrolē un kam nepieciešamas digitālās prasmes, lai darbā pielietotu modernas tehnoloģijas.

Apmācības vadīja Latvijā vadošie BIM speciālisti - Kristaps Ritvars Ronis, Igors Adlersbergs, Jānis Berķis, kas ir BIM profesionāļi ar atbilstošu akadēmisko izglītību un pieredzi  BIM projektu ieviešanā un 2019.gadā izstrādāja BIM e-apmācību kursu programmu kā pamatu šīm apmācībām.

Nozares speciālisti novērtējuma anketās apmācības vērtē ļoti atzinīgi. CMB Inženieru kompetences centra vadītāja Nelda Elsiņa atzīst, ka: “Šīs apmācības noteikti nepieciešams turpināt arī nākamajos gados”.

Visi apmācību dalībnieki pēc apmācībām saņēma elektronisku apliecinājumu par dalību apmācībās, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

BIM tehnoloģiju apmācības tiek īstenotas SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Apmācību programma BIM praktiskai ieviešanai  uzņēmumos un pielietošanai projektos: izstrāde un apmācību īstenošana” (D nr. LVS 2020/4) ietvaros.