Ēku vadības sistēmas (Building Management System) pamatkurss
Ēku vadības sistēmas (Building Management System) pamatkurss

Norises laiks:
2021.gada februāra beigās, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andrejs Misjuks
Cena:
80 EUR + PVN

Iepazīstināt ar ēku vadības sistēmu darbības pamatprincipiem, kā arī sniegt zināšanas par dažādu inženiersistēmu mijiedarbību ar ēku vadības sistēmu (Building Management System) to darbības, ekspluatācijas un izmaksu kontekstā.BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)

Norises laiks:
2021.gada janvārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Jānis Berķis, Kaspars Ločs
Cena:
127,20 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti


Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi
Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi

Norises laiks:
2020.gada rudenī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Linda Grava, Valters Vanags
Cena:
80 EUR+PVN

Mācību kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar ZEP projektēšanas specifiku, nodemonstrētas atšķirības projektēšanas principos un tehnoloģiskajās sistēmās, kā arī apgūtas aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.


Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

Norises laiks:
2021.gada 19.janvārī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arvīds Leimanis, Indulis Nollendorfs
Cena:
80 EUR + PVN

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.