Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238

Norises laiks:
2020.gada 4.jūnijā, plkst. 10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Olivers Lapčinskis
Cena:
85 EUR + PVN

Iepazīstināt ar elektroinstalācijas mērījumu veikšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām. Mērījumiem nepieciešamie mēraparāti un pareizs to pielietojums. Apgūt dokumentācijas sagatavošanu, pareizu mērījumu rezultātu analīzi un secinājumu izdarīšanu.