Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Norises laiks:
2022.gada 11.maijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN

Sniegt zināšanas par vēsturisko ēku energoefekvtitātes rādītājiem, kopīgo un atšķirīgo salīdzinājumā ar ēkām, kas būvētas mūsdienās. Kādi ir galvenie aspekti, kas jāņem vērā plānojot vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.