Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi
Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi

Norises laiks:
2020.gada rudenī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Linda Grava, Valters Vanags
Cena:
80 EUR+PVN

Mācību kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar ZEP projektēšanas specifiku, nodemonstrētas atšķirības projektēšanas principos un tehnoloģiskajās sistēmās, kā arī apgūtas aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Norises laiks:
2021.gada 9.aprīlī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Maija Križmane, Ludmila Bernšteine
Cena:
Klātienē 80 EUR + PVN, tiešraidē 60 EUR + PVN

Radīt izpratni par ilgtspējīgas attīstības jēdzienu arhitektūrā un būvniecībā, starptautisku sertifikācijas sistēmu pielietojumu ilgtspējības novērtēšanai.


Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

Norises laiks:
2021.gada 8.aprīlī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arvīds Leimanis, Indulis Nollendorfs
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē 80 EUR + PVN

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.


Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Norises laiks:
2021.gada 31.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Sniegt zināšanas par vēsturisko ēku energoefekvtitātes rādītājiem, kopīgo un atšķirīgo salīdzinājumā ar ēkām, kas būvētas mūsdienās. Kādi ir galvenie aspekti, kas jāņem vērā plānojot vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.


Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) padziļinātais kurss
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) padziļinātais kurss

Norises laiks:
2021.gada 30.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Jānis Savickis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Iepazīstināt ar ēku vadības un automatizācijas sistēmu darbības principiem, parādot sistēmu piemērus un veicot sistēmas struktūras izveidi dažāda izmēra un funkcionalitātes ēkām. Salīdzināt sistēmu izmaksas. Sniegt zināšanas par ēku inženiersistēmu mijiedarbību ar vadības un automatizācijas sistēmu. Iepazīstināt ar vadības un automatizācijas sistēmas projektu koordinācijas un vadības pamatprincipiem.