Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Norises laiks:
2023.gada 12.jūlijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Venstpils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arnis Auermanis
Cena:
Tiešraidē 60 EUR
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.


Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

Norises laiks:
2023.gada 16.jūnijā, plkst.10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kristaps Lejiņš
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.


Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2023.gada 9.jūnijā, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti