Noslēgts sadarbības līgums ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu BIM apmācību īstenošanā

breaking-barriers-in-bim.jpg

Noslēgts sadarbības līgums ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu BIM apmācību īstenošanā

Šī gada 27.aprīlī CMB Inženieru kompetences centrs noslēdza sadarbības līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu, ar kuru izglītības iestādes apņemas apvienot savus spēkus kopīgu darbību organizēšanā un veikšanā ar nolūku nodrošināt vispusīgas un kvalitatīvas apmācības (semināri, vebināri, konferences) sertificētiem būvspeciālistiem.

Daugavpils Būvniecības tehnikums ir lielākā būvniecības mācību iestāde Latgales reģionā un viena no lielākajām būvniecības skolām Latvijā. Tehnikums šobrīd īsteno  21 akreditētas profesionālās izglītības programmas, tai skaitā vidējās, arodizglītības, tālākizglītības, pilnveides, neformālās izglītības programmas, kā arī ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu.

Šobrīd CMB Inženieru kompetences centrs kopā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu organizē šādas apmācības būvju informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģijās visiem topošajiem un esošajiem būvspeciālistiem vebināru veidā:

  • “Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts” - 03.06.2020.
  • “Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma” - 20.08.2020.

Atbilstoši Latvijas Būvinženieru savienības 2018.gada 14.septembrī apstiprinātajam nolikumam par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista prakses uzraudzību par dalību vebinārā tiek piešķirti 10 kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai.