Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi
Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi

Norises laiks:
2021.gada 6., 13., 20., 27.janvāris, plkst. 9:00-18:00, eksāmens - 3.februāris
Norises vieta:
Tiešraide "ZOOM" vai Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Mare Mitrevica, Ervīns Krauklis, Ilze Dimdiņa, Arvīds Leimanis
Cena:
954 EUR+PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 21.janvārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Norises laiks:
2022.gada 28.janvārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē- 80 EUR + PVN

Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Norises laiks:
2022.gada 2.februārī, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Maija Križmane, Ludmila Bernšteine
Cena:
Klātienē 80 EUR + PVN, tiešraidē 60 EUR + PVN

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Norises laiks:
2022.gada 11.maijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN