Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Norises laiks:
2022.gada 11.maijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN