Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Standarts lvs en 1090-2 un tā pielietošana
Standarts lvs en 1090-2 un tā pielietošana

Norises laiks:
2020.gada 1.decembris, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Aleksandrs Fiļipovs, Jurijs Jerčaks
Cena:
80 EUR+PVN

Passive House Planning Package (PHPP) meistardarbnīca
Passive House Planning Package (PHPP) meistardarbnīca

Norises laiks:
2020.gada 8. un 10.decembris, plkst. 9:00 - 18:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Mare Mitrevica, Ervīns Krauklis
Cena:
615 EUR+PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.

BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)

Norises laiks:
2021.gada janvārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Jānis Berķis, Kaspars Ločs
Cena:
127,20 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.