• +371 25607893

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) aicina uz ekspertu pieredzes apmaiņas pasākumu

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) aicina uz ekspertu pieredzes apmaiņas pasākumu
"(Būv)materiālu ilgtspējīgās pārvērtības. Apritīgas būvniecības pieredzes stāsti."
 
Norise: 2023. gada 14. jūnijā, plkst. 9.00 – 13.30
CMB Inženieru kompetences centrā, Ventspils iela 48, Rīgā
 
Pasākuma mērķis: sadarbībā ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm – pasūtītājiem, projektētājiem un piegādātājiem – padziļināt zināšanas un izpratni par aprites ekonomikas principiem nekustamo īpašumu attīstīšanā, projektēšanā un būvniecībā, tostarp iepazīt ilgtspējīgu būvizstrādājumu izmantošanas praksi.
 
LBA izstrādā vadlīnijas un priekšlikumus Būvizstrādājumu un būvniecības atkritumu aprites sistēmai Latvijā, darbojoties Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētajā projektā "No atkritumiem uz resursiem Latvijā reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana, izmantojot atkritumus kā resursu".
 
LBA iepazīstinās ar izaicinājumiem aprites principu ieviešanai būvniecībā un būvniecības atkritumu apsaimniekošanā un projekta gaitā risināmajiem uzdevumiem.
 
Aplūkosim aktuālās labās prakses piemērus projektēšanā un būvniecībā, ievērojot primāro resursu atbildīgas izlietošanas un aprites ekonomikas principus, kā arī tiksimies ar Latvijas apritīgu būvizstrādājumu ražotājiem.
 
Pieteikšanās:
Image

© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem