Mācības tiešsaistē

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

vebinārs BIM tehnoloģijas: Ievads (1. līmenis)
vebinārs BIM tehnoloģijas: Ievads (1. līmenis)

BIM tehnoloģijas: Ievads (1. līmenis)

Apmācības vada:
Jānis Berķis, Kaspars Ločs
Cena:
75 EUR + PVN
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 4 stundas,  praktiskās nodarbības - 1 stunda.

Kursu saturs:

  • Būvju informācijas modelēšanas būtība: kas ir un kas nav BIM?
  • Kāpēc pielietot BIM, kādi ir ieguvumi?
  • Kādu informāciju var saturēt BIM modelis?
  • Kā pielietot BIM visā būves dzīves ciklā?
  • Piemēri no Latvijas un citu valstu pieredzes.
  • Problēmas un risinājumi Latvijas BIM projektos.
  • Kā ieviest BIM uzņēmumā – programmatūra, standarti, apmācības un šķēršļi.
Kaspars Ločs
Kaspars Ločs SIA “CMB” BIM projektu koordinators.
cmb.lv/lv/buvkonstrukciju-projektesana

Ieguvis bakalaura grādu arhitektūras tehnoloģijā un būvprocesa vadībā Ziemeļdānijas universitātē (University College of Northern Denmark). Pašlaik studē RTU maģistrantūrā būvuzņēmējdarbību un nekustamā īpašuma vadīšanu.

Sešu gadu starpdisciplināra BIM projektēšanas pieredze Dānijā. Pārzina BIM procesu un atbalstošu programmatūru gan ģeometrijas savstarpējai savietojamībai dažādās disciplīnās (AR, BK, AVK u.c.), gan informācijas apmaiņai. Ikdienā SIA CMB izvērtē projektu izstrādes gaitu, adaptē to BIM vidē un uzrauga BIM procesa norisi, kā arī izstrādā un attīsta iekšējos BIM projektēšanas standartus

Jānis Berķis
Jānis Berķis SIA "ITED" valdes loceklis un Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs.
cmb.lv/lv/buvkonstrukciju-projektesana

LVS/STK 56 «Būvju informācijas modelēšana» priekšsēdētājs un CEN/TC 442 «Building Information Modelling» Latvijas pārstāvis

Ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā RTU. Septiņu gadu pieredze BIM modelēšanā, koordinēšanā, vadībā un ieviešanā. Piedalījies «BIM rokasgrāmatas» un LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē, kā arī BIM pieredzes pārņemšanas braucienos Dānijā un Somijā. Izstrādājis un vadījis RISEBA MA BIM kursu. LBS konsultants un InfoEra lektors.