Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi
Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi

Zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanas un būvniecības principi

Norises laiks:
2020.gada rudenī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Linda Grava, Valters Vanags
Cena:
90 EUR+PVN

Teorētiskās nodarbības 4 h, praktiskās nodarbības 2,5 h.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Zemas enerģijas patēriņa ēkas projektēšanas un būvniecības principi.
  • Gaisnecaurlaidība ēkās, termogrāfijas veikšana.
  • ZEP kvalitātes kontrole.
  • Termisko tiltu ietekme uz ēku un mikroklimatu un konstrukcijām.
  • PHPP (Passive House Planning Package) praktiskie aprēķini.
  • Konstruktīvo mezglu izbūves specifika.
  • Apkures sistēmas principi ZEP ēkās: siltuma slodzes aprēķini, apkures sistēmas izvēle, projektēšanas principi, automātika.
  • Ventilācijas sistēmas principi ZEP ēkās: svaigā gaisa daudzuma aprēķini, ventilācijas sistēmas izvēle, projektēšanas principi, automātika.
  • Dzesēšanas sistēmas ZEP ēkās, projektēšanas principi.
Linda Grava
Linda Grava SIA “CMB” energoauditore
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits
RTU bakalaura grāds vides zinātnē un profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Trīs gadu profesionālās darbības pieredze ēku un uzņēmumu energoauditu, projektējamu ēku energoefektivitātes novērtējumu veikšanā. Izstrādājusi energoauditus dažādām publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Piedalījusies apmācību lekcijās par energoefektivitātes aprēķiniem dažāda veida ēkām.
Valters Vanags
Valters Vanags SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” vieslektors
cmb.lv/lv/apkures-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-projektesana
Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, kā arī sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā. Passive House Institute (Vācija) sertificēts pasīvo ēku projektētājs. Vairāk kā 8 gadu profesionālās darbības pieredze, kas sevī ietver inženiersistēmu projektēšanu, auditu izstrādi, sistēmu regulēšanu un montāžu. Iegūta starptautiska inženiersistēmu projektēšanas pieredze.