Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Norises laiks:
2022.gada 11.maijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Jumiķu apvienību un Daugavpils Būvniecības tehnikumu.

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Vēsturisko ēku, kas būvētas līdz 19.gadsimta vidum, norobežojošo konstrukciju risinājumu, energoefektiviātes rādītāju un ēku siltuma bilances apskats.
  • Rādītāju salīdzinājums ar mūsdienu laiku ēku būvniecības normām. 
  • Iekštelpu komforta rādītāju izvērtējums vēsturiskās un mūsdienu laiku ēkās.
  • Kāpēc mūsdienās jādomā par vēsturisko ēku energoefektivitāti? Iespējas, risinājumi, to efektivitāte.
  • Vai siltināšana ir vienīgā vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas iespēja?
  • Kādus siltumizolācijas materiālus un risinājumus labāk pielietot?
  • Cik efektīva ir siltināšana no iekštelpas puses? Nepareizi realizētu risinājumu riski. 
  • Cik ekoloģiski ir “ekoloģiskie” siltumizolācijas materiāli – kritēriji, normatīvais regulējums.
  • Netehnisku un maldinošu apgalvojumu skaidrojums par vēsturisku ēku energoefektivitāti (t.sk. vēsturisko ēku “elpošana”, siltināšana bez plēves, utt.)
  • Projektu piemēri, reālu situāciju analīze.
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/pasivo-eku-projektesana

LLU ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā 15 gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai. Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors.