Termogrāfijas pamati un tās lietojumi elektroinstalācijas apsekojumos
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi elektroinstalācijas apsekojumos

Termogrāfijas pamati un tās lietojumi elektroinstalācijas apsekojumos

Norises laiks:
2021.gada 25.martā, plkst. 10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Staņislavs Gendelis, Aldis Banga
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības 5 stundas, praktiskās nodarbības 2 stundas. 
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Ievads termogrāfijā: infrasarkanais starojums
  • Siltuma pārneses procesu loma virsmas temperatūras veidošanā
  • Materiāla īpašību (emisijas, atstarošanās) ietekme uz infrasarkano attēlu
  • Infrasarkanās kameras parametru un uzstādījumu loma kvalitatīvu attēlu iegūšanā
  • Termogrāfijas lietojumu īpatnības elektroinstalācijas apsekojumos: elektroietaises, piedziņas mehānismi, u.c.
  • “Ugunsdrošības noteikumu” (2016.g. MK noteikumi Nr. 238) prasības par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru
  • Termogrammu apstrādes programmatūra un dokumentācijas noformēšana
  • Praktiskais darbs ar elektroinstalācijas mērījumu demonstrējumiem
Staņislavs Gendelis
Staņislavs Gendelis Latvijas Universitātes vadošais pētnieks
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits
Doktora grāds siltumfizikā. Sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. 20 gadu pieredze termogrāfijas praktiskajos pielietojumos un ēkas gaisa caurlaidības testēšanā, strādājot ar pirmo termokameru un pirmo BlowerDoor iekārtu Latvijā. Infrared Training Center 2. līmeņa sertifikāts termogrāfijā, Retrotec 2. līmeņa sertifikāts gaisa caurlaidības testēšanā.
Aldis Banga
Aldis Banga SIA “Infraskats” vadītājs
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits
SIA “Infraskats” vadītājs ar pieredzi elektroietaišu termogrāfiskajos apsekojumos kopš 1995. gada. Pirmās termokameras operators Latvijā, strādājot AS “Latvenergo” un AS “Augstsprieguma tīkls”. Pieredze termogrāfiskās apsekošanas metodiku izstrādē.