Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos
Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos

Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos

Norises laiks:
2021.gada 3.martā, plkst. 10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Staņislavs Gendelis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības 5 stundas, praktiskās nodarbības 2 stundas. 
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Ievads termogrāfijā: infrasarkanais starojums
  • Siltuma pārneses procesu loma virsmas temperatūras veidošanā
  • Materiāla īpašību (emisijas, atstarošanās) ietekme uz infrasarkano attēlu
  • Infrasarkanās kameras parametru un uzstādījumu loma kvalitatīvu attēlu iegūšanā
  • Termogrāfijas lietojumu īpatnības ēku apsekojumos: izolācijas defekti, termiskie tilti, gaisa filtrācija, mitrums, ūdens noplūdes u.c.
  • BlowerDoor kā neatņemama termogrāfijas apsekojuma sastāvdaļa
  • ISO 18436 un LVS EN 13187 standarti
  • Termogrammu apstrādes programmatūra
  • Praktiskais darbs ar grūtāk interpretējamo mērījumu demonstrējumiem
Staņislavs Gendelis
Staņislavs Gendelis Latvijas Universitātes vadošais pētnieks
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits
Doktora grāds siltumfizikā. Sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, 20 gadu pieredze termogrāfijas praktiskajos pielietojumos un ēkas gaisa caurlaidības testēšanā, strādājot ar pirmo termokameru un pirmo BlowerDoor iekārtu Latvijā. Infrared Training Center 2. līmeņa sertifikāts termogrāfijā, Retrotec 2. līmeņa sertifikāts gaisa caurlaidības testēšanā.