Telpu būvakustikas risinājumi
Telpu būvakustikas risinājumi

Tiešraides seminārs - Telpu būvakustikas risinājumi

Norises laiks:
2021.gada 12.martā, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Raitis Brencis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Skaņa, to raksturojošie fizikālie lielumi. Būvakustikas aktualitāte.
  • Skaņas subjektīvā uztvere, cilvēka auss jūtības frekvenču raksturlīkne. Standartizētās A, C, D izsvarojumi.
  • Telpu akustika, parametri, to noteikšana. Reverberācija, skaņas telpiskums, artikulācija.
  • Konstrukciju skaņu izolācija skaņai gaisā, triecientroksnim, struktūrtroksnim atbilstoši būvnormatīvam LBN 016-15.
  • Mērījumos konstatētās problēmas un iespējamie risinājumi.
  • Akustikas mērinstrumenti un mērījumi.
  • Praktisko mērījumu veikšana un analīze: reverberācijas laika, skaņas izolācijas un triecienskaņas izolācijas mērījumi.
Raitis Brencis
Raitis Brencis SIA “CMB” valdes loceklis
cmb.lv/lv/buvakustika

Doktora grāds būvzinātnē. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors. Sertificēts eksperts tehniskajā apsekošanā, ēku energosertificēšanā, būvuzraudzībā, pasīvo ēku projektēšanā. 10 gadu profesionālās darbības pieredze. Veicis daudzu nozīmīgu publisku un dzīvojamo ēku būvekspertīzi, tehnisko izpēti, plaisu monitoringu un skaņas izolācijas mērījumus. Zinātnisku publikāciju autors par materiālu akustiskajām īpašībām.