Standarts lvs en 1090-2 un tā pielietošana
Standarts lvs en 1090-2 un tā pielietošana

Standarts LVS EN 1090-2 un tā pielietošana

Norises laiks:
2021.gada 5.februāris, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Aleksandrs Fiļipovs, Jurijs Jerčaks
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR+PVN

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar SIA "TUV NORD Baltik | TÜV NORD Latvija".
Teorētiskās nodarbības 5 stundaspraktiskās nodarbības 1,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

 • Būvkonstrukciju ražošanai izmantojamie materiāli un normatīvie dokumenti/standarti.
 • Materiāla kvalitātes apliecinošie dokumenti (sertifikāti).
 • Metināšanas materiāli – normatīvie dokumenti / standarti.
 • Metināšanas plāns. Metināšanas procedūru sertifikācija (WPQR).
 • Metinātāju / metināšanas iekārtu operatoru sertifikācija.
 • Metināšanas darbu koordinators.
 • Metināšanas procedūru specifikācijas (WPS).
 • Metināto šuvju kvalitātes novērtēšanas kritēriji (informatīvi).
 • Mehāniskie stiprinājumi – veidi un materiāli. Skrūves savienojumu spriegojums.
 • Montāžas darbu organizēšana būvlaukumā.
 • Montāžas metodes.
 • Atbalsta stiprinājumi, enkuri un balsti.
 • Montāžas darbi - montāžas rasējumi, marķēšana un izsekojamība.
 • Montāžas darbu izpilde un kontrole.
 • Komponentu pārbaude.
 • Ģeometrisko parametru pārbaude. Metināto savienojumu pārbaude.
 • Vizuālā kontrole. Nesagraujošā kontrole.
 • Skrūves savienojumu pārbaude.
 • Pretkorozijas aizsardzības pārbaude (krāsošana, cinkošana).
Aleksandrs Fiļipovs
Aleksandrs Fiļipovs TE SIA “TUV Nord Baltik” Metināšanas Biroja vadītājs

Ieguvis inženiera - mehāniķa kvalifikāciju aparātu būves specialitātē (ME) un inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing) Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesionālā kvalifikācija: International Institute of Welding, starptautiskais metināšanas inženieris (IWE); International Institute of Welding, starptautiskais metināšanas inspektors (IWIP). Vairāk kā 20 gadu pieredze metināšanas ražotnes, būvkonstrukcijas, metināšanas tehnoloģijas, metināšanas personālu (metinātāji, metināšanas darbu operatori, lodētāji) sertificēšanā. Praktizējošs metināšanas darbu koordinators būvkonstrukciju, mašīnbūves elementu, enerģētikas un spiedieniekārtu ražošanas sfērās.

Jurijs Jerčaks
Jurijs Jerčaks TE SIA “TUV Nord Baltik” tehniskais direktors, ASME Inspektors.

Inženiera-tehnologa kvalifikāciju un maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē. Nesagraujošas kontroles 3.līmeņa speciālists vizuālās kontroles un radiogrāfijas metodēs. Vairāk kā 7 gadu pieredze NDT laboratorijas vadīšanā. Vairāk kā 20 gadu pieredze materiālu testēšanā, tajā skaitā, būvlaukumos Latvijā un ārzemēs. Vadījis vairākus apmācību kursus nesagraujošas kontroles jomā, tajā skaitā par NDT piemērošanu standarta EN 1090 ietvaros  latviešu, krievu un angļu valodās.