Prasības projektējot un būvējot energoefektīvu ēku atbilstoši LBN 002-19
Prasības projektējot un būvējot energoefektīvu ēku atbilstoši LBN 002-19

Prasības projektējot un būvējot energoefektīvu ēku atbilstoši LBN 002-19

Norises laiks:
2020.gada 10.jūnijs, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
90 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:
  • Izmaiņas un atšķirības esošajā LBN 002-15 un jaunajā būvnormatīvā LBN 002-19
  • Kāpēc LBN 002-19 neietver normatīvās siltuma caurlaidības koeficientu vērtības?
  • No kondensācijas procesiem drošāku konstrukciju projektēšana un izbūve – LBN jaunumi
  • Normatīvās izmaiņas termisko tiltu un pelējuma veidošanās risku novērtējumā
  • Ēkas gaiscaurlaidības risinājumu un mērījumu nozīmīgums LBN 002-19
  • Kas jāievēro nozares speciālistiem, lai izpildītu jaunā būvnormatīvā prasības?
  • LBN 002-19 prasības būvniecības un būvuzraudzības procesam
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.