Tiešraides seminārs - Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā

Norises laiks:
2021.gada 18.februārī, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Eduards Rapša
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

 • Atbilstošo normatīvo aktu pārskats.
 • Būvniecības dalībnieku atbildība, pienākumi un tiesības.
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja un eksperta pienākumi, tiesības un atbildība.
 • Būvdarbu organizēšana un veikšana atbilstoši būvprojektam un būvatļaujas nosacījumiem.
 • Izmaiņas būvprojektā.
 • Darbu veikšanas projekts.
 • Segto darbu pieņemšanas akts, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.
 • Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.
 • Tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti.
 • Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija.
 • Būvdarbu (un autoruzraudzības) žurnāls.
 • Būvuzraudzības plāns un atskaite par plāna izpildi.
 • Būtiska dokumentācija pirms būves nodošanas ekspluatācijā.
 • Praktisko situāciju un neatbilstību piemēru analīze
Eduards Rapša
Eduards Rapša SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” vieslektors. Būvinženieris, sertificēts ēku eksperts, sertificēts būvuzraugs un būvdarbu vadītājs.
Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad RTU) iegūta būvinženiera kvalifikācija. Daugavpils Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā. Vairāk nekā 25 gadu profesionālās darbības pieredze būvniecības projektu vadībā, būvdarbu uzraudzībā, kontrolē un ēku ekspertīzē gan publiskajā, gan privātā sektorā. No 2014.-2016.gadam bijis Rīgas pilsētas būvvaldes galvenais būvinspektors. No 2016. – 2018.gadam - BVKB Kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors. Vadījis apmācības BVKB un LSGŪTIS organizētajos semināros par būvdarbu vadīšanu, kontroli un dokumentācijas aizpildīšanu būvlaukumā.