Pasīvo ēku projektētāju kurss/meistarklase
Pasīvo ēku projektētāju kurss/meistarklase

Pasīvo ēku projektētāju kurss/meistarklase

Norises laiks:
2020.gada 15.,20.,27.oktobris, 3.,5.,10.,12.,24.,26.novembris, 2.decembris, plkst. 9:00-18:00, Eksāmens – 4.decembris
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Mare Mitrevica, Ervīns Krauklis, Ilze Dimdiņa, Arnis Auermanis, Arvīds Leimanis
Cena:
2757 EUR+PVN/ ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.

No 2019.gada sākuma visām valstij un pašvaldībām piederošajām jaunbūvēm ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. No 2021.gada visām jaunbūvēm ir jāsasniedz šāds energoefektivitātes līmenis. Pasīvās ēkas standarts ir pasaulē visenergoefektīvākais būvniecības standarts, tādēļ tā pielietošana ēku būvniecībā ļaus ikvienā objektā sasniegt obligāto gandrīz nulles enerģijas standartu.

Teorija 40h, praktiskās nodarbības 40h, Passive House Institute eksāmens  
Kursa saturs:

 • Pasīvās ēkas komforts, klimats, enerģijas statistika, enerģijas veidi.
 • Pasīvās ēkas norobežojošās konstrukcijas un inženiertehniskās sistēmas.
 • Pasīvo ēku projektēšanas programma (PHPP).
 • PHPP piemēri jaunbūvei un renovācijai.
 • Augsti energoefektīvas ēkas norobežojošās konstrukcijas.
 • Ēkas norobežojošās konstrukcijas – energoefektīvi logi.
 • Ventilācija ar siltuma atgūšanu – projektēšanas principi un ekspluatācija.
 • Apkure energoefektīvās ēkās – apkures slodze, iekārtu efektivitāte, siltumenerģijas patēriņš.
 • Energoefektīvu ēku iepirkumi, specifikācijas.
 • Energoefektīvu ēku sertifikācija, izmaksas, rentabilitāte.
 • Kvalitātes uzraudzība energoefektīvā būvniecībā.
 • Pasīvās ēkas projekta izstrāde grupās.
 • Ar ēkas enerģijas bilanci, tās optimizāciju saistītu aprēķinu uzdevumi.
 • Pasīvo ēku ekonomiskā pamatojuma un dzīves cikla aprēķinu uzdevumi.
 • Kopsavilkums par pasīvo ēku komponentiem.
 • Praktiskas nodarbības objektos un darba grupās.
ESF līdzfinansējums ar atbalsta intensitāti 50-70% (mazajiem uzņēmumiem 70%, vidējiem - 60% un lielajiem uzņēmumiem - 50%) pieejams komersantiem, kam nav nodokļu parādu un uzkrāto zaudējumu.

Apmācību kurss tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija" ES Struktūrfondu projekta Nr. 1.2.2.1/19/A/003 ietvaros komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanai.
Image
Mare Mitrevica
Mare Mitrevica CMB Inženieru kompetences centra vieslektore. Sertificēta pasīvo ēku projektētāja un pasīvo ēku kursu pasniedzēja.
cmb.lv/lv/pasivo-eku-projektesana
Arnis Auermanis
Arnis Auermanis CMB Inženieru kompetences centra vieslektors, sertificēts energoauditors un pasīvo ēku projektētājs
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits
Ilze Dimdiņa
Ilze Dimdiņa Sertificēta pasīvo ēku projektētāja, apkures un ventilācijas sistēmu speciāliste.
Arvīds Leimanis
Arvīds Leimanis SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs. Sertificēts pasīvo ēku projektētājs.
cmb.lv/lv/apkures-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-projektesana
Ervīns Krauklis
Ervīns Krauklis Diplomēts arhitekts, sertificēts pasīvo ēku projektētājs un pasīvo ēku kursu pasniedzējs, vairāku pasīvo ēku jaunbūvju un renovāciju autors.