Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

Norises laiks:
2021.gada 10.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Mitruma pārneses procesi materiālos un ēkās, to būvfizikālie nosacījumi.
  • Materiālu un ēku “elpošana". Fizikālie nosacījumi un mīti. 
  • Būvdarbu un ēkas ekspluatācijas apstākļu ietekme uz mitruma defektu veidošanos.
  • Lokālveida termisko tiltu kondensācijas riski.
  • Būvprojektu detalizācijaspakāpes nosacījumi bezdefektu risinājumiem. 
  • Latvijas un citu Eiropas valstu normatīvo prasību salīdzinājums par būvelementu tvaika caurlaidību.
  • LBN 002-19 (spēkā ar 2020.01.01) jauno prasību apkopojums un skaidrojums par mitruma novērtējumu būvelementos
  • Būvelementu mitruma pārneses procesu novērtējuma iespējas.
  • Reālu būvobjektu problēmsituāciju piemēri un analīze. 
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu būvdefektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un daudzu populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.