• +371 25607893

Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

Norises laiks:
2019.gada 26.septembris, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
85 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Vai pastāv “elpojošā” konstrukcija? Mīti un nosacījumi.
  • Gaiscaurlaidīgas konstrukcijas raksturojums un būvfizikālie aspekti.
  • Latvijas un citu Eiropas valstu normatīvo prasību salīdzinājums par būvelementu tvaika caurlaidību.
  • Materiālu gaisa un tvaika caurlaidība.
  • Vai gaisnecaurlaidība nozīmē arī tvaiknecaurlaidību?
  • Būvelementu mitruma pārneses procesu novērtējuma iespējas.
  • Reālu būvobjektu problēmsituāciju piemēri un analīze. 
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu būvdefektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un daudzu populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.

© 2019 CMB IKC. Visas tiesības paturētas. Izstrādāja sablons.lv

Pieteikties jaunumiem