• +371 25607893
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

ATJAUNOTS SATURS!Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa

Norises laiks:
2024.gada 22.martā, plkst.10:00-15:30
Norises vieta:
ZOOM tiešraidē
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

! SEMINĀRAM IR ATJAUNOTS SATURS AR AKTUĀLAJĀM IZMAIŅĀM ! 

Teorētiskās nodarbības - 5 stundas, praktiskās nodarbības - 0,5 stundas.  

Seminārā apskatītās tēmas:

 1. KOKA PĀRSEGUMA KOPNES:
  • Kopņu ģeometriskās shēmas, parametru un materiālu izvēle, aprēķina modeļi
  • Dēļu kopnes ar naglojumiem vai skrūsavienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana)
  • Dēļu kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos (aprēķins un konstruēšana)
  • Koka pārseguma kopnes no līmētā koka elementiem ar tapveida savienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana)
 1. KOKA RĀMJU SISTĒMAS
  • Koka karkasu sistēmas
  • Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji un arkas
  • Līmētā koka kolonnas ar momentpretestības balstmezgliem
  • Plakano šķērsrāmju telpiskā nostiprināšana pārsegumā, saišu sistēmas.
Dr.Sc.ing. Lilita Ozola
Dr.Sc.ing. Lilita Ozola LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.).
© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem