Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa
Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa

Tiešraides seminārs - Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa

Norises laiks:
2021.gada 27.janvārī, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Dr. sc. ing. Lilita Ozola
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu.

Teorētiskās nodarbības - 4 stundas, praktiskās nodarbības - 0,5 stundas.

Seminārā apskatītās tēmas:

  1. NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM PIELIETOJAMO KOKSNES MATERIĀLU FIZIKĀLI MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU RAKSTURĪGĀS UN APRĒĶINA VĒRTĪBAS:
  • Koksnes materiālu stiprības klases un atbilstošās pretestību raksturvērtības
  • Koksnes pretestības aprēķina vērtības atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem. Anizotropijas ietekme
  • Koksnes materiālu stinguma moduļi. Koksnes deformāciju attīstība laikā, šļūde
  1. KOKA SIJAS UN PANEĻI:
  • Parastā masīvkoka un līmētās koka pārseguma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+ aprēķina piemērs).
  • Dubult-T (I-beam) profila līmētās kombinēta šķērsgriezuma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+aprēķina piemērs).
  • Saliktas sijas ar lokanām saitēm, aprēķina pamatprincipi
  • Krustiski līmētās koksnes paneļi (CLT), liecē slogotu paneļu aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos

     3. NESOŠĀ KOKA ELEMENTA UGUNSIZTURĪBAS PĀRBAUDE (blokshēma)

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola
Dr.Sc.ing. Lilita Ozola LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.).