Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Gandrīz nulles enerģijas ēkas
Gandrīz nulles enerģijas ēkas

Gandrīz nulles enerģijas ēkas

Norises laiks:
2021.gada 2.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē 80 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) likumdošanas ietvars Latvijā - prasības, nosacījumi, ierobežojumi, primārās enerģijas jēdziens, atjaunojamo energoresursu izmantošanas prasības;
  • Ēku energoefektivitātes līmeņu salīdzinājums (gandrīz nulles enerģijas ēka, pasīvā ēka, nulles enerģijas ēka);
  • GNEĒ ēku līdzšinējā pieredze Latvijā - uzbūvēto ēku skaits, pasūtītāju, projektētāju, būvuzņēmumu, būvuzraugu pieredzes plašums un sagatavotība;
  • Gandrīz nulles enerģijas ēkas projektēšanas un būvniecības pamatprincipi, ietekmējošo faktoru kopums un to plašums, nozīmīgums un savstarpējā mijiedarbība;
  • GNEĒ būvprojekta kvalitātes aspekti - nepieciešamā projekta detalizācijas pakāpe – sasniedzamo GNEĒ prasību integrēšanas nosacījumi projekta risinājumos, norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu pamatrisinājumi, arhitektonisko mezglu, specifikāciju detalizācija, energoefektivitātes aprēķinu plašums un detalizācijas pakāpe;
  • Piemēri, kā GNEĒ rādītājus ietekmē ēkas orientācija, arhitektūra, logu U-vērtības detalizācijas pakāpes novērtējums, termiskie tilti, gaiscaurlaidības rādītāji, siltumizolācijas slāņu biezumi, iekšējo pienesumu novērtējums utt.
  • GNEĒ iekštelpu komforta nosacījumi vasaras periodam – noēnojums, telpu pārkaršanas riski;
  • Būvdarbu procesa papildu nosacījumi GNEĒ ēkas kontekstā - analogu materiālu, iekārtu specifikāciju prasības, papildu kvalitātes paškontroles prasības, piem., BlowerDoorTests.
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.