FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu pielietojums būvobjektos Latvijā
FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu pielietojums būvobjektos Latvijā

Tiešraides seminārs - FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu pielietojums būvobjektos Latvijā

Norises laiks:
2021.gada 24.martā, plkst. 10:00-16:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Ritvars Auziņš
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4,5 stundas, praktiskās nodarbības – 1,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • FIDIC līgumu veidi.
  • Būvniecības līgumu slēgšanas tiesiskie aspekti, pamatojoties uz FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumiem.
  • FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas atšķirību salīdzinājums.
  • Būvniecības līguma dokumentu kopums saskaņā ar FIDIC Dzelteno un Sarkano grāmatu.
  • Atsevišķu FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu analīze.
  • Pasūtītāja un būvuzņēmēja savstarpējās saistības, atbildība, pienākumi saskaņā ar FIDIC.
Ritvars Auziņš
Ritvars Auziņš Civiltiesību speciālists, uzņēmumu maksātnespējas procesu administrators

 Latvijas Universitātē ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu. Vairāk nekā 15 gadu pieredze, konsultējot valsts un pašvaldību iestādes dažādu līgumu, t.sk būvniecības līgumu, sastādīšanā, slēgšanā un izpildē,  kā arī  no līgumiem izrietošu strīdu tiesvedībā, parādu piedziņas jautājumos, tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildes jautājumos.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze apmācību vadīšanā par līgumu slēgšanas principiem būvniecībā un FIDIC līguma noteikumiem būvniecības projektos Latvijas būvniecības uzņēmumiem, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem