Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas
Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas

Norises laiks:
2021.gada 19.martā, plkst. 10:00-16:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Mare Mitrevica
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 3,5 stundas, praktiskās nodarbības – 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:
  • Ēkas norobežojošo konstrukciju pamatprincipi.
  • Būvfizikas pamatprincipi energoefektīvai ēkai.
  • Projektēšanas principi bez termiskiem tiltiem.
  • Ēkas gaiscaurlaidība.
  • Energoefektīvi logi: logu uzbūve, komforts, noēnojums.
  • Energoefektīva logu iebūve.
Mare Mitrevica
Mare Mitrevica CMB Inženieru kompetences centra vieslektore. Sertificēta pasīvo ēku projektētāja un inženiere.
cmb.lv/lv/pasivo-eku-projektesana

Ieguvusi bakalaura grādu būvniecības inženierzinātnēs Koventrijas universitātē Anglijā. Vairāk kā gadu strādājusi Forarlbergas Enerģijas Institūtā (Energieinstitut Vorarlberg), izveidojot termisko tiltu katalogus logu iebūves situācijām jaunbūvēs un pārbūvēs.
Vairāk nekā 6 gadu pieredze pasīvo un energoefektīvu ēku projektu konsultēšanā un konstruktīvo mezglu aprēķināšanā. Pašreiz strādā pie pasīvo ēku sertifikācijas dokumentu sagatavošanas un pārbaudes. Kā pašnodarbināta inženiere risina siltumfizikas jautājumus un veic ēku enerģijas bilanču aprēķinus, sadarbojoties ar projektētājiem, būvniekiem un pasūtītājiem Latvijā, Zviedrijā, Austrijā, Vācijā un Kanādā.
Biedrībā “Passive House Latvija” darbojas pie energefektīvas būvniecības kursu organizēšanas, vadījusi projektu CEPH AT:LV, EST, ar mērķi iztulkot pasīvo ēku projektētāju kursu un adaptēt to atbilstoši Latvijas klimatam, izmantojot Latvijas būvniecības piemēru. Vada pasīvo ēku projektētāju un amatnieku kursus Latvijā un Lietuvā sadaļās par siltumizolāciju, logiem, termiskiem tiltiem un PHPP (Passive House Planning Package).