Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Energoefektīvu ēku ekonomiskais pamatojums

Norises laiks:
2018.gada 11.oktobris
Norises vieta:
Daugavgrīvas iela 83, Rīga (SIA Saint Gobain)
Apmācības vada:
Mare Mitrevica
Cena:
96 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 3,5 stundas, praktiskās nodarbības – 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Labāka energoefektivitātes standarta papildus izmaksu aprēķināšana.
  • Izmaksu aprēķināšanas plāns, izmaksas ietekmējoši faktori, avoti izmaksu aprēķināšanai.
  • Piemēri pasīvo ēku (papildu) izmaksu aprēķināšanai. 
  • Rentabilitātes aprēķināšana. Rentabilitāti ietekmējoši faktori.
  • Rentabilitātes aprēķināšanas metodes: statiska amortizācijas metode, anuitātes metode.
  • Ietaupītās enerģijas ekvivalenta cena.
  • Rentabilitātes aprēķināšanas rīks Econcalc.
  • PHPP (Passive House Planning Package) - pasīvo ēku projektēšanas programma.
Mare Mitrevica
Mare Mitrevica CMB Inženieru kompetences centra vieslektore. Sertificēta pasīvo ēku projektētāja un inženiere.
cmb.lv/lv/pasivo-eku-projektesana

Ieguvusi bakalaura grādu būvniecības inženierzinātnēs Koventrijas universitātē Anglijā. Vairāk kā gadu strādājusi Forarlbergas Enerģijas Institūtā (Energieinstitut Vorarlberg), izveidojot termisko tiltu katalogus logu iebūves situācijām jaunbūvēs un pārbūvēs.
Vairāk nekā 6 gadu pieredze pasīvo un energoefektīvu ēku projektu konsultēšanā un konstruktīvo mezglu aprēķināšanā. Pašreiz strādā pie pasīvo ēku sertifikācijas dokumentu sagatavošanas un pārbaudes. Kā pašnodarbināta inženiere risina siltumfizikas jautājumus un veic ēku enerģijas bilanču aprēķinus, sadarbojoties ar projektētājiem, būvniekiem un pasūtītājiem Latvijā, Zviedrijā, Austrijā, Vācijā un Kanādā.
Biedrībā “Passive House Latvija” darbojas pie energefektīvas būvniecības kursu organizēšanas, vadījusi projektu CEPH AT:LV, EST, ar mērķi iztulkot pasīvo ēku projektētāju kursu un adaptēt to atbilstoši Latvijas klimatam, izmantojot Latvijas būvniecības piemēru. Vada pasīvo ēku projektētāju un amatnieku kursus Latvijā un Lietuvā sadaļās par siltumizolāciju, logiem, termiskiem tiltiem un PHPP (Passive House Planning Package).