Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Norises laiks:
2022.gada 27.jūlijā, plkst. 10:00-14:30
Norises vieta:
Venstpils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arnis Auermanis
Cena:
Tiešraidē 60 EUR
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu. Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 0,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Energoefektivitātes aktualitāte. Sistemātiska pieeja energoefektivitātei.
  • Izejas datu kvalitātes analīze.
  • Energoefektivitāte norobežojošajās konstrukcijās.
  • Energoefektivitāte AVK sistēmās.
  • Energoefektivitāte vispārējā lietojuma sistēmās (apgaismojums, ūdens cirkulācija, utt.)
  • Energoefektivitāte ražošanas procesa palīgsistēmās (saspiestais gaiss, tvaiks, elektromotori)
  • Energopārvaldības principi. Energoauditos konstatētās problēmas.
  • Energoefektivitātes tehniski ekonomiskais pamatojums.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Iespējamie energoefektivitātes risinājumi. Praktiskie aprēķini.
Arnis Auermanis
Arnis Auermanis CMB Inženieru kompetences centra vieslektors, sertificēts energoauditors un pasīvo ēku projektētājs
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits