Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Norises laiks:
2020.gada rudenī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Venstpils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Linda Grava, Valters Vanags
Cena:
80 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Energoefektivitātes aktualitāte. Sistemātiska pieeja energoefektivitātei.
  • Izejas datu kvalitātes analīze.
  • Energoefektivitāte norobežojošajās konstrukcijās.
  • Energoefektivitāte AVK sistēmās.
  • Energoefektivitāte vispārējā lietojuma sistēmās (apgaismojums, ūdens cirkulācija, utt.)
  • Energoefektivitāte ražošanas procesa palīgsistēmās (saspiestais gaiss, tvaiks, elektromotori)
  • Energopārvaldības principi. Energoauditos konstatētās problēmas.
  • Energoefektivitātes tehniski ekonomiskais pamatojums.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Iespējamie energoefektivitātes risinājumi. Praktiskie aprēķini.
Linda Grava
Linda Grava SIA “CMB” energoauditore
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits

RTU bakalaura grāds vides zinātnē un profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Trīs gadu profesionālās darbības pieredze ēku un uzņēmumu energoauditu, projektējamu ēku energoefektivitātes novērtējumu veikšanā. Izstrādājusi energoauditus dažādām publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Piedalījusies apmācījies apmācību lekcijas par energoefektivitātes aprēķiniem dažāda veida ēkām.

Valters Vanags
Valters Vanags SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” vieslektors
cmb.lv/lv/apkures-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-projektesana
Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, kā arī sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā. Passive House Institute (Vācija) sertificēts pasīvo ēku projektētājs. Vairāk kā 8 gadu profesionālās darbības pieredze, kas sevī ietver inženiersistēmu projektēšanu, auditu izstrādi, sistēmu regulēšanu un montāžu. Iegūta starptautiska inženiersistēmu projektēšanas pieredze.