Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Norises laiks:
2022.gada 21.septembrī, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Venstpils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Arnis Auermanis
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 0,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Energoefektivitātes aktualitāte. Sistemātiska pieeja energoefektivitātei.
  • Izejas datu kvalitātes analīze.
  • Energoefektivitāte norobežojošajās konstrukcijās.
  • Energoefektivitāte AVK sistēmās.
  • Energoefektivitāte vispārējā lietojuma sistēmās (apgaismojums, ūdens cirkulācija, utt.)
  • Energoefektivitāte ražošanas procesa palīgsistēmās (saspiestais gaiss, tvaiks, elektromotori)
  • Energopārvaldības principi. Energoauditos konstatētās problēmas.
  • Energoefektivitātes tehniski ekonomiskais pamatojums.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Iespējamie energoefektivitātes risinājumi. Praktiskie aprēķini.
Arnis Auermanis
Arnis Auermanis CMB Inženieru kompetences centra vieslektors, sertificēts energoauditors un pasīvo ēku projektētājs
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits