Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Norises laiks:
2019.gada 16.janvāris plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Venstpils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kārlis Grīnbergs, Linda Grava
Cena:
90 EUR + PVN

Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Energoefektivitātes aktualitāte. Sistemātiska pieeja energoefektivitātei.
  • Izejas datu kvalitātes analīze.
  • Energoefektivitāte norobežojošajās konstrukcijās.
  • Energoefektivitāte AVK sistēmās.
  • Energoefektivitāte vispārējā lietojuma sistēmās (apgaismojums, ūdens cirkulācija, utt.)
  • Energoefektivitāte ražošanas procesa palīgsistēmās (saspiestais gaiss, tvaiks, elektromotori)
  • Energopārvaldības principi. Energoauditos konstatētās problēmas.
  • Energoefektivitātes tehniski ekonomiskais pamatojums.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Iespējamie energoefektivitātes risinājumi. Praktiskie aprēķini.
Kārlis Grīnbergs
Kārlis Grīnbergs SIA “CMB” energoaudita nodaļas vadītājs, valdes loceklis
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits

Maģistra grāds enerģētikā. Sertificēts pasīvo ēku konsultants un energoauditors.

Piecu gadu pieredze ēku un uzņēmumu energoauditu veikšanā un energoefektivitātes risinājumu izstrādē daudzām publiskām ēkām un būvēm. Vadījis dažādus apmācību kursus nozares profesionāļiem par ēku energoefektivitāti, kā arī lekcijas pasīvo ēku projektētāju un amatnieku kursos.

Linda Grava
Linda Grava SIA “CMB” energoauditore
cmb.lv/lv/uznemuma-energoaudits

RTU bakalaura grāds vides zinātnē un profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Trīs gadu profesionālās darbības pieredze ēku un uzņēmumu energoauditu, projektējamu ēku energoefektivitātes novērtējumu veikšanā. Izstrādājusi energoauditus dažādām publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Piedalījusies apmācījies apmācību lekcijas par energoefektivitātes aprēķiniem dažāda veida ēkām.