Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

Norises laiks:
2021.gada 4.martā, plkst. 10:00-17:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Olivers Lapčinskis
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN

Teorētiski praktiskās nodarbības – 5 stundas, praktiskās nodarbības - 2 stundas.

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Normatīvais regulējums elektroinstalācijas mērījumu veikšanai.
  • Darba aizsardzības prasības, to ievērošana.
  • Mērījumu metodes un to pielietojums.
  • Elektroinstalācijas shēmas un to izvēle dokumentācijas sagatavošanai.
  • Izmantotie instrumenti, mērījumi.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Praktiskā mērījuma veikšana.
  • Dokumentācijas noformēšana.
Olivers Lapčinskis
Olivers Lapčinskis SIA “ILERDA” elektrotehniskās laboratorijas vadītājs, inženieris, spriegumaktīvo darbu apmācību vadītājs

Ieguvis Rīgas Tehniskās koledžas elektroietaišu un izbūves inženiera grādu. Vairāk kā 10 gadu pieredze elektrozinību apmācību veikšanā A/S “Sadales tīkli” mācību centrā. Elektrosaimniecību sakārtošana un konsultācija uzņemumos, instrukciju izstrāde, pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un to pārbaude. Vairāku gadu pieredze elektrotehnisko mērījumu veikšanā.