Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 2.līmenis
Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 2.līmenis

Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) 2.līmenis

Norises laiks:
2022.gada 5.aprīlī, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Jānis Savickis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības - 1 stunda

Seminārā apskatītās tēmas:
 • BMS sistēmu uzdevums, pielietojums un lietotie termini.
 • BMS sistēmu energoefektivitāte un to pielietojums Latvijā.
 • Ēku inženiersistēmas (AVK, ŪK, EL, ESS, UAS) un to savstarpējā mijiedarbība.
 • BMS sistēmu struktūrshēmu veidi un līmeņi; izmaksu proporcionāls salīdzinājums.
 • BMS sistēmu komunikācijas protokoli, to pielietojums.
 • Ēkas inženiersistēmu iekārtu vadības veidi.
 • Individuālo telpu vadība – mikroklimats, apgaismojums, ēnojums.
 • Pārvaldības līmeņa procesu vizualizācija.
 • Ēkas IT tīklu izmantošana, IT drošība.
 • Vadības un automatizācijas sistēmas būvprojekta saturs.
 • Projektēšanas uzdevums. Inženiersistēmu risinājumu koordinēšana. Projektu vadība.
 • Praktiskais uzdevums.
Jānis Savickis
Jānis Savickis Ēku vadības un automatizācijas sistēmu projektētājs, dūmaizsardzības sistēmu automatizācijas daļas projektētājs, ēku ēnojuma vadības sistēmu projektētājs, konsultants un projektu vadītājs.

Latvijas Jūras Akadēmijā ieguvis kuģu elektroautomātikas inženiera diplomu un Bakalaura grādu elektrozinībās. No 2000.gada profesionāli darbojas būvniecības nozarē gan kā projektu inženieris, gan kā projektu vadītājs, gan kā pārdošanas vadītājs. Pēdējos 10 gadus strādā ēku inženiertehnisko risinājumu projektēšanas un projektu vadības jomā.