Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

Norises laiks:
2022.gada 30.novembrī, plkst.10:00-14:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kristaps Lejiņš, Lauma Auermane, Arvīds Leimanis
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Normatīvais regulējums tehniskajai apsekošanai un būves ekspertīzei.
  • Konstatētās nepilnības tehniskajā apsekošanā, inženierizpētē un būves ekspertīzē.
  • Vizuālās un instrumentālās tehniskās apsekošanas metodes.
  • Izmantotie instrumenti, mērījumi.
  • Publisku ēku apsekošana un tehniskā izpēte.
  • Konstrukciju apsekošana un uzmērījumi.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Inženiertīklu (ŪK, AVK sistēmas) apsekošana.
  • Būvju, inženiertīklu, konstrukciju tehniskās apsekošanas un inženierizpētes piemēru analīze.
Kristaps Lejiņš
Kristaps Lejiņš SIA “CMB” inženiertehniskās izpētes nodaļas vadītājs
cmb.lv/lv/inzeniertehniska-izpete

Inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē. Sertificēts speciālists ēku būvdarbu uzraudzībā, ēku tehniskā apsekošanā un pasīvo ēku projektēšanā. Vairāk nekā 5 gadu profesionālās darbības pieredze. Veicis daudzu nozīmīgu publisku un dzīvojamo ēku tehnisko izpēti un apsekošanu, deformāciju monitoringu.

Lauma Auermane
Lauma Auermane SIA “CMB” ūdensapgādes un kanalizācijas projektēšanas nodaļas vadītāja, inženiere
cmb.lv/lv/udensapgades-un-kanalizacijas-sistemu-projektesana

Sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja. 10 gadu pieredze iekšējo un ārējo tīklu projektēšanā, tehniskajā apsekošanā un būvprojektu vadībā. Izstrādājusi maģistrālo tīklu jaunbūves un rekonstrukcijas projektus Latvijas lielākajām pilsētām un ciematiem un iekšējo tīklu projektus publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Veic ŪK un ŪKT tīklu tehnisko apsekošanu

Arvīds Leimanis
Arvīds Leimanis SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs.
cmb.lv/lv/apkures-ventilacijas-un-gaisa-kondicionesanas-sistemu-projektesana

10 gadu pieredze AVK sistēmu projektēšanā, regulēšanā un auditu veikšanā. Iegūta starptautiska projektēšanas pieredze. Izstrādājis dažādas sarežģītības AVK projektus publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Auditu rezultātā sagatavoti eksperta atzinumi par AVK sistēmu pārbaudēm. Vada apmācības par pasīvo ēku ventilācijas sistēmām, AVK sistēmu apsaimniekošanu.