• +371 25607893
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati
Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Norises laiks:
2024.gada 5.martā, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
ZOOM tiešraidē
Apmācības vada:
Maija Dzirkale, Ludmila Bernšteine
Cena:
tiešraidē 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Teorētiskās nodarbības 4 stundas, praktiskās nodarbības 2,5 stundas.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Definīcija, pamatprincipi, pamatojums, tendences pasaulē.
  • Globālais politikas ietvars un normatīvais regulējums.
  • Ēkas lietotāja komforts – nozīmīgākais ilgtspējības kritērijs, komforta nodrošināšanas pamatprincipi.
  • Starptautiskas sertifikācijas sistēmu (BREEAM, LEED, u.c.) izmantošana projektēšanā un būvniecībā.
  • BREEAM novērtējuma kategorijas un principi: atbildīgi ēku būvniecības un pārvaldības principi, veselības un labklājības elementi ēkās, enerģija, transports, ūdens, materiāli, atkritumi, ekoloģija, piesārņojums.
  • Piemēri no prakses Latvijā un pasaulē – sertificētu ēku piemēru analīze, izaicinājumi un veiksmes stāsti.
Maija Dzirkale
Maija Dzirkale SIA “CMB” Būvprojektēšanas nodaļas vadītāja un ilgtspējīgas būvniecības inženiere.
cmb.lv/lv/buvkonstrukciju-projektesana

Sertificēta BREEAM vērtētāja, LEED Green Associate un pasīvo ēku projektētāja. Maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Vada būvprojektēšanas komandu, nodrošinot komandas sadarbību, lai atrastu labākos risinājumus būvniecības un attīstības projektos. Tirgū virza pasīvo un ilgtspējīgo ēku ideju, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti to lietotājiem.

Ludmila Bernšteine
Ludmila Bernšteine SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” vieslektore
cmb.lv/lv/breeam-un-leed-sertifikacija

Sertificēta BREEAM vērtētāja un BREEAM Accredited Professional. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi maģistra grādu būvniecībā. Ikdienā nodarbojas ar ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodikas izstrādi un pielietošanas kontroli, kas nodrošina ēku projektēšanu un būvniecību, sākot no ietekmes uz vidi, beidzot ar ēkas lietotāju komfortu un darba produktivitāti.

© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem