• +371 25607893
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs
Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs

Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs

Norises laiks:
2024.gada 11.aprīlī, plkst. 10:00-15:30
Norises vieta:
ZOOM tiešraidē
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Ēku gaiscaurlaidības būvfizikālā būtība un ietekme uz ēkas siltuma zudumiem, energoefektivitāti, kondensācijas riskiem, telpu mikroklimatu, iekštelpu gaisa kvalitāti.
  • Normatīvās ēku gaiscaurlaidības prasības Latvijā un pasaulē.
  • Vai eksistē ideāls materiāls augstu konstrukcijas gaisnecaurlaidības rādītāju sasniegšanai?
  • BlowerDoor testa procedūras metodika, prasības.
  • Kā sasniegt labus BlowerDoor testa rezultātus? Procesa vadība.
  • Būvprocesā iesaistīto pušu loma un atbildība kopējā rezultāta sasniegšanā.
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.

© 2024 CMB IKC. Visas tiesības paturētas.

Pieteikties jaunumiem