Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

Ēkas energoefektivitātes prasības projektēšanas uzdevumā

Norises laiks:
2018.gada 17.oktobris
Norises vieta:
Daugavgrīvas iela 83, Rīga (SIA Saint Gobain)
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
95 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • LBN 002-15 prasību izpilde projektēšanas uzdevumā.
  • Normatīvās siltuma caurlaidības koeficienta vērtības un citas prasības būvprojekta izstrādē.
  • Ēku energoefektivitātes un arhitektonisko prasību mijiedarbība.
  • Ambiciozas ēkas arhitektūras apvienojums ar augstām energoefektivitātes prasībām.
  • Energoefektivitātes prasību projektēšanas uzdevuma detalizācijas pakāpe.
  • Būvprojekta energoefektivitātes sadaļas būvekspertīze.
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.