Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli
Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

Norises laiks:
2022.gada 4.oktobrī, plkst.10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Vigo Leitholds
Cena:
Tiešraidē 60 EUR + PVN, klātienē - 80 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi
Teorētiskās nodarbības – 5 stundas, praktiskās nodarbības – 1,5 stundas.

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Ugunsdrošība būvēs un efektīvi ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Celtniecības riski un to novēršana ar dažādiem ugunsdrošības risinājumiem konkrētām konstrukcijām un būvēm.
  • Dūmu izvadīšana (dabiskā un mehāniskā), dūmu kanāli un dūmu vārsti.
  • Ventilāciju gaisu vadu ugunsdrošība un ugunsdrošie vārsti.
  • Degošu un nedegošu cauruļvadu ugunsdrošība.
  • Inženierkomunikāciju šķērsojumu ugunsdrošie blīvējumi.
  • Nepieciešamā dokumentācija darbu veikšanai.
Vigo Leitholds
Vigo Leitholds Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas eksperts būvtehniskās ugunsdrošības jomā

Vigo Leitholds ir Rīgas Celtniecības tehnikuma absolvents. Pēc absolvēšanas 8 gadus ir strādājis celtniecības būvdarbu vadītāja amatā. Pēc tam pieredze ir gūta Latvijas muitā, strādājot arī Rīgas muitas direktora amatā, paralēli iegūstot bakalaura/maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 2004. gadā Vigo Lietholds profesionāli atkal pievērsās celtniecībai, bet šoreiz jau kā ugunsdrošības speciālists. Ir 3 gadu pieredze  būvtehniskās ugunsdrošības jomā Vācijā, kur aizvien tiek iegūtas un regulāri papildinātas  zināšanas par ugunsdrošību. Ir strādājis pie jaunbūvju ugunsdrošības projektiem tādos uzņēmumos kā “BMW”, “AUDI”, “EUROCOPTER” un “Siemens”.