Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

Norises laiks:
2020.gada 22.oktobrī, plkst. 10:00-16:30
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Vigo Leitholds
Cena:
80 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 5 stundas, praktiskās nodarbības – 1,5 stundas.
S
eminārā apskatītās tēmas:
 • Ugunsdrošība būvēs un efektīvi ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Celtniecības riski un to novēršana ar dažādiem ugunsdrošības risinājumiem konkrētām konstrukcijām un būvēm. 
 • Kabeļu instalācijas prakse būvniecībā.
 • Instalāciju ugunsdrošības riski. 
 • Elektrības īssavienojumi kā ugunsgrēku cēlonis. 
 • Kabeļu degšanas īpatnības un tās sekas. 
 • Kabeļu instalāciju ugunsdroša izolācija. Daudzveidīgi un labākie risinājumi kabeļu ugunsdrošībai. 
 • Normatīvo aktu prasības. 
 • Ēku sadalījums ugunsdrošajos nodalījumos un to sienu un pārsegumu cauruļvadu šķērsojumi. 
 • Cauruļu norobežošana un izolēšana. 
 • Normatīvo aktu skaidrojumi un efektīvi ugunsdrošie risinājumi. 
 • Praktiski piemēri uguns un dūmu izplatīšanās ugunsgrēkā par caurulēm
Vigo Leitholds
Vigo Leitholds Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas eksperts būvtehniskās ugunsdrošības jomā

Vigo Leitholds ir Rīgas Celtniecības tehnikuma absolvents. Pēc absolvēšanas 8 gadus ir strādājis celtniecības būvdarbu vadītāja amatā. Pēc tam pieredze ir gūta Latvijas muitā, strādājot arī Rīgas muitas direktora amatā, paralēli iegūstot bakalaura/maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 2004. gadā Vigo Leitholds profesionāli atkal pievērsās celtniecībai, bet šoreiz jau kā ugunsdrošības speciālists. Ir 3 gadu pieredze  būvtehniskās ugunsdrošības jomā Vācijā, kur aizvien tiek iegūtas un regulāri papildinātas  zināšanas par ugunsdrošību. Ir strādājis pie jaunbūvju ugunsdrošības projektiem tādos uzņēmumos kā “BMW”, “AUDI”, “EUROCOPTER” un “Siemens”.