Būvdarbu būvuzraudzība
Būvdarbu būvuzraudzība

Būvdarbu būvuzraudzība

Norises laiks:
2023.gada 24.oktobrī, plkst.10:00-14:30
Norises vieta:
ZOOM tiešraidē
Apmācības vada:
Matīss Keivs
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Semināra mērķis ir sniegt būvniecības procesa dalībniekiem vispārīgu informāciju par būvniecības procesa tiesisko regulējumu, būvniecības dalībnieku lomu un atbildību.

Apskatītās tēmas:

  •  Būvuzraudzības nepieciešamība atbilstoši likumdošanai
  • Būtiskākie normatīvie akti un standarti būvuzraudzībā
  • Būvuzraudzība otrās un trešās grupas būvēs
  • Būvuzraudzības vadlīnijas
  • Aplikāciju izmantošana būvuzraudzībā
  • Pārbaudes objektā
Matīss Keivs
Matīss Keivs SIA "Ingenia" būvuzraugs, SIA "Velve" kvalitātes inženieris.

2015. gadā ieguvis profesionālo grādu būvniecībā un inženiera kvalifikāciju LLU. Sertificēts būvuzraugs ar pieredzi lielu un nozīmīgu objektu būvuzraudzībā. Piedalījies vairāku nozīmīgu publisko ēku būvuzraudzībā. Pieredze ēku tehniskajā apsekošanā un būvkonstrukciju projektēšanā.