Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā

Norises laiks:
2023.gada 15. novembrī, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
ZOOM tiešraidē
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
Tiešraidē - 60 EUR + PVN
Kvalifikācijas punkti:
LBS BSSI - līdz 10 punktiem
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Teorētiskās nodarbības - 5 stundas.

Seminārā apskatītās tēmas:

 • Ēku energoefektivitātes regulējums Latvijā un LBN 002-19 nozīmīgums
 • Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošanas aspekti:
  • Sasniedzamās prasības par siltuma caurlaidības koeficientiem un to aprēķina prasības
  • Termisko tiltu novērtējuma prasības
  • Ēku gaiscaurlaidības normatīvās prasības un to piemērošanas aspekti
  • Būves elementu ūdens tvaika caurlaidības prasības un to piemērošana
 • Būvnormatīvā noteikto prasību nepiemērošanas kļūdas un iespējamo defektu raksturs un plašums
 • Būvnormatīva nepilnības un nepieciešamie uzlabojumi
Andris Vulāns
Andris Vulāns CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.
cmb.lv/lv/pasivo-eku-projektesana

LLU ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā 15 gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai. Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors.