BIM tehnoloģijas: Informācijas vadība (5.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Informācijas vadība (5.līmenis)

BIM tehnoloģijas: Informācijas vadība (5.līmenis)

Norises laiks:
2021.gada 11.martā, plkst. 10:00-16:00 un 12.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Kalnciema iela 40D, Rīga (InfoERA telpās)
Apmācības vada:
Igors Adlersbergs, Jānis Berķis
Cena:
259,70 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 7 stundas, praktiskās nodarbības - 4 stundas.

Kursu saturs:

  • BIM un informācijas vadības būtība.
  • Tehniskā BIM vadība.
  • Operāciju BIM vadība.
  • Stratēģiskā BIM vadība.
  • BIM vadītājs – pienākumi un atbildība.
  • BIM projektu vadības pamata aspekti.
  • Praktiskais darbs - individuāla BIM modeļa izstrāde.

Apmācību kurss tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija" ES Struktūrfondu projekta Nr. 1.2.2.1/19/A/003 ietvaros komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanai.
Image
Igors Adlersbergs
Igors Adlersbergs SIA “Arhitektūrinženieru kompānija ARHIS” un inženiertīklu BIM projektēšanas kompānijas SIA “ARHIS MEP” valdes loceklis, Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes loceklis.

Ieguvis maģistra grādu BIM vadībā Midlseksas Universitātē Londonā, datorzinātņu bakalaura grādu Transporta un sakaru institūtā. Studējis būvniecības inženierzinātnes RTU. Bad Harcburgas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis projektu vadītāja sertifikātu.

12 gadu pieredze būvniecības nozarē projektēšanas un attīstības projektu vadībā, kā arī BIM projektu vadībā un ieviešanā. Igora specializācija ir BIM saturs (digitālo aktīvu katalogi) un informācijas datubāzes. Piedalījies LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē. Nodarbojas ar digitalizācijas attīstību valsts līmenī. Vada apmācības par imitācijas modelēšanu loģistikā un datorgrafikas algoritmiskiem līdzekļiem.
Jānis Berķis
Jānis Berķis SIA "ITED" valdes loceklis un Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs.

LVS/STK 56 «Būvju informācijas modelēšana» priekšsēdētājs un CEN/TC 442 «Building Information Modelling» Latvijas pārstāvis

Ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā RTU. Septiņu gadu pieredze BIM modelēšanā, koordinēšanā, vadībā un ieviešanā. Piedalījies «BIM rokasgrāmatas» un LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē, kā arī BIM pieredzes pārņemšanas braucienos Dānijā un Somijā. Izstrādājis un vadījis RISEBA MA BIM kursu. LBS konsultants un InfoEra lektors.