BIM tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma (4.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma (4.līmenis)

BIM tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma (4.līmenis)

Norises laiks:
2021.gada 5.martā, plkst. 10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Kaspars Ločs, Ēriks Vītols
Cena:
137,80 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 3 stundas, praktiskās nodarbības - 1,5 stunda.

Kursu saturs:

  • Materiālu specifikācijas un darbu apraksti: “CoClass” un “Uniclass” piemēri.
  • BIK pielietojamība.
  • Apjomu iegūšana no BIM modeļa un tāmju sastādīšana.
  • Darbu veikšanas plāns un naudas plūsma.
  • Praktiskais darbs: apjomu iegūšana un tāmes sastādīšana. 
  • Modeļa izmantošana mērījumu noņemšanā;
  • Apjomu noņemšana no reāla BIM modeļa, eksportēšana uz Excel vidi;
  • BIM modeļa izmantošana automatizētās tāmes veidošanā, par pamatu izmantojot esošo izmaksu datubāzi.

Apmācību kurss tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija" ES Struktūrfondu projekta Nr. 1.2.2.1/19/A/003 ietvaros komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanai.
Image
Ēriks Vītols
Ēriks Vītols SIA “BIM Solutions” vadītājs

Ieguvis 2. līmeņa profesionālo bakalaura grādu būvniecībā no Rīgas Tehniskās universitātes; profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA) ar finanšu novirzienu no Rīgas Biznesa; sertificēts C# programmēšanas valodas speciālists.

Vairāk kā piecu gadu pieredze projektu vadībā (lielākoties design-build projektos), tajā skaitā izstrādājot tāmes par pamatu izmantojot gan tradicionālo (2D) dokumentāciju gan BIM modeli. Praktiska pieredze būvniecības darbu organizēšanā, BIM ieviešanā un BIM rīku pielietošanā praktisko vajadzību apmierināšanā. Ikdienā palīdz būvniecības un ražošanas uzņēmumiem ieviest un integrēt BIM tehnoloģijas kā arī vadīt BIM projektus.