Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)

BIM tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma (3.līmenis)

Norises laiks:
2018.gada 28.septembris
Norises vieta:
Kalnciema iela 40D, Rīga (SIA InfoEra telpās)
Apmācības vada:
Kaspars Ločs
Cena:
110 EUR + PVN
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 3 stundas, praktiskās nodarbības -1 stunda.

Kursu saturs:

  • Materiālu specifikācijas un darbu apraksti: “CoClass” un “Uniclass” piemēri.
  • BIK pielietojamība.
  • Apjomu iegūšana no BIM modeļa un tāmju sastādīšana.
  • Darbu veikšanas plāns un naudas plūsma.
  • Praktiskais darbs: apjomu iegūšana un tāmes sastādīšana. 

Kaspars Ločs
Kaspars Ločs SIA “CMB” BIM projektu koordinators.
cmb.lv/lv/buvkonstrukciju-projektesana

Ieguvis bakalaura grādu arhitektūras tehnoloģijā un būvprocesa vadībā Ziemeļdānijas universitātē (University College of Northern Denmark). Pašlaik studē RTU maģistrantūrā būvuzņēmējdarbību un nekustamā īpašuma vadīšanu.

Sešu gadu starpdisciplināra BIM projektēšanas pieredze Dānijā. Pārzina BIM procesu un atbalstošu programmatūru gan ģeometrijas savstarpējai savietojamībai dažādās disciplīnās (AR, BK, AVK u.c.), gan informācijas apmaiņai. Ikdienā SIA CMB izvērtē projektu izstrādes gaitu, adaptē to BIM vidē un uzrauga BIM procesa norisi, kā arī izstrādā un attīsta iekšējos BIM projektēšanas standartus