BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)
BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)

BIM tehnoloģijas: Ievads (1.līmenis)

Norises laiks:
2021.gada 29.janvārī, plkst.10:00-15:00
Norises vieta:
Ventspils iela 48, Rīga
Apmācības vada:
Jānis Berķis
Cena:
127,20 EUR + PVN ar ESF līdzfinansējumu. Atbalsta intensitāte 70% / 60% / 50%.
Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju.
Teorētiskās nodarbības - 4 stundas,  praktiskās nodarbības - 1 stunda.

Kursu saturs:

  • Būvju informācijas modelēšanas būtība: kas ir un kas nav BIM?
  • Kāpēc pielietot BIM, kādi ir ieguvumi?
  • Kādu informāciju var saturēt BIM modelis?
  • Kā pielietot BIM visā būves dzīves ciklā?
  • Piemēri no Latvijas un citu valstu pieredzes.
  • Problēmas un risinājumi Latvijas BIM projektos.
  • Kā ieviest BIM uzņēmumā – programmatūra, standarti, apmācības un šķēršļi.

Apmācību kurss tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija" ES Struktūrfondu projekta Nr. 1.2.2.1/19/A/003 ietvaros komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanai.
Image
Jānis Berķis
Jānis Berķis SIA "ITED" valdes loceklis un Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs.

LVS/STK 56 «Būvju informācijas modelēšana» priekšsēdētājs un CEN/TC 442 «Building Information Modelling» Latvijas pārstāvis

Ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā RTU. Septiņu gadu pieredze BIM modelēšanā, koordinēšanā, vadībā un ieviešanā. Piedalījies «BIM rokasgrāmatas» un LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē, kā arī BIM pieredzes pārņemšanas braucienos Dānijā un Somijā. Izstrādājis un vadījis RISEBA MA BIM kursu. LBS konsultants un InfoEra lektors.