Slavenais Darmštates Tehniskās universitātes profesors Katzenbahs pirmo reizi viesojas Rīgā ar lekciju par kombinēto pāļu un seklo pamatu ģeotehniskajiem aprēķiniem

3.jpg

2019.gada 5.decembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas un SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” organizēts starptautisks seminārs angļu valodā “KOMBINĒTO PĀĻU UN SEKLO PAMATU ĢEOTEHNISKIE APRĒĶINI/ COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATIONS”, kas ir trešais un noslēdzošais seminārs apmācību ciklā būvkonstrukciju projektētājiem par Eirokodeksa prasību pielietošanu atbilstoši kvalitātes prasībām Eiropas Savienībā.

Semināru atklāja Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, kurš atzinīgi vērtēja Eiropā un pasaulē atzīta speciālista ierašanos Rīgā, lai ar lielu degsmi dalītos savā pieredzē un zināšanās par kombinēto pāļu un seklo pamatu ģeotehniskajiem aprēķiniem. E. Valantis atzīmēja, ka, ņemot vērā nozares pārstāvju interesi un lielo atsaucību, Ekonomikas ministrija plāno organizēt izglītojošus pasākumus būvniecības nozares speciālistiem arī turpmāk.

 

Semināru vadīja profesors Dr.-Ing. Rolfs Katzenbahs (Rolf Katzenbach) no Vācijas. Laika periodā no 1993.- 2018.gadam R.Katzenbahs bija Darmštates Tehniskās universitātes Ģeotehniskā institūta un laboratorijas (Institute and Laboratory of Geotechnics of Technische Universität Darmstadt, Germany) direktors. Pašlaik viņš vada arī savu inženierkonsultāciju biroju “Ingenieursozietät Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH” kā izpilddirektors. Rolfs ir Vācijas Inženieru savienības biedrs un valsts sertificēts oficiālais ģeotehnikas eksperts un neatkarīgo trešās puses pārbaužu inženieris-eksperts. Viņš ir iesaistīts daudzos starptautiskos inženiertehniskos projektos saistībā ar būvju drošību un lietošanu, īpaši debesskrāpjiem, tiltiem, tuneļiem. Profesors Katzenbahs ir pasaulē atzīts speciālists augsnes un iežu mehānikas, ģeotehnisko sistēmu, slīpuma stabilitātes un pazemes konstrukciju (tai skaitā, dzelzceļš un metro tuneļi) jautājumos. Viņa vadībā nozīmīgos projektos visā pasaulē tiek veikta kombinētu pāļu plātnes pamatu (Combined Pile-Raft Foundation (CPRF)) tehnoloģijas veiksmīga pielietošana.

Prof.Dr.-Ing. R.Katzenbahs pirms semināra tikās ar žurnāla “Būvinženieris” galveno redaktori Antru Ērgli un izteica viedokli, ka  “projekts, kas veidots ar digitālajiem rīkiem virtuālajā vidē, lai cik perfekts neliktos, var nederēt reālajai videi būvlaukumā un dažādu spēku mijiedarbībai. Inženierim, kas strādā ar BIM, joprojām vajadzīga praktiska pieredze, lai ikvienu konstrukciju projektētu iespējami kvalitatīvu un atbilstīgu konkrētajam objektam”. Pilnu interviju ar profesoru R.Katzenbahu varēs lasīt žurnāla “Būvinženieris” decembra numurā, kurā varēs iepazīties arī ar iepriekšējo semināru lektoru – Dr.Ing. Massimo Penasas un Dr. Ing. Jurgena Einpaula izteikto viedokli par Eirokodeksa prasību pielietošanā atbilstoši kvalitātes prasībām Eiropas Savienībā.

Semināra pirmajā daļā profesors Katzenbahs iepazīstināja ar pāļu deformācijas un pāļu nestspējas mobilizāciju pie dažādām to deformācijām, aprēķina metodikas. Pusdienu pārtraukumā R. Katzenbahs atzina, ka auditorija bija ļoti atsaucīga un ieinteresēta, ka viņš izteica vēlmi prezentācijai pievienot papildus informāciju par mūsdienās tik ļoti aktuālu tēmu – ģeotermālo enerģijas izmantošanu ēku apkures un dzesēšanas vajadzībām (atjaunojamie energoresursi).

Semināra otrajā daļā Katzenbahs Latvijas būvspeciālistus iepazīstināja ar dažādām problēmām  pāļu aprēķinos un plātņu pamatu deformācijās, kā arī ieteica piemērotākās aprēķinu metodes. Noslēguma daļā R. Katzenbahs uzsvēra pāļu un plātņu pamatu kopdarbību vienotā konstrukcijā.

Ar šo semināru arī noslēdzas trīs apmācību semināru cikls “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana”, kuru kopumā apmeklēja vairāk 700 dalībnieki. Dalībnieki ir izteikuši vēlmi arī turpmāk apmeklēt līdzīga satura seminārus, jo šeit viņi papildina savas profesionālās zināšanas ar Eiropā zinošu speciālistu pieredzi.

Apmācību seminārs tiek organizēta Ekonomikas ministrijas iepirkuma “Apmācību semināru cikla “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana” organizēšana un norises nodrošināšana” ietvaros (ID Nr. EM 2019/105).