Kursi/ semināri

Zināt labi ir svarīgāk, nekā zināt daudz (Ruso)